Journalpaper

Friction riveting (FricRiveting) – An innovative technology for joining hybrid polymer-metal and composite-metal structures / Nituirea prin frecare (FricRiveting) – O tehnologie inovativă pentru îmbinarea structurilor hibride polimer-metal și compozit-metal

Abstract

Hybrid polymer-metal and composite-metal structures are increasingly used in applications in the most branches of industry. The joining of these structures is one of the hot topics in research at the moment. Friction riveting (FricRiveting) is an innovative joining solution for hybrid structures. This paper presents the general aspects of FricRiveting, its principles, advantages and potential applications. Finally, some of the recent research work on FricRiveting is presented, its feasibility for glass fiber reinforced polymers and titanium grade 2. This research proved the applicability of the technology and a case study for an emergency bridge reveiled the potential of this solution for the construction of lightweight bridges. Structurile hibride polimer-metal și compozit-metal cunosc o răspândire din ce în ce mai largă în toate ramurile industriei. Problematica îmbinărilor acestor structuri este o temă de actualitate. Nituirea prin frecare constituie o alternativă viabilă pentru astfel de structuri. Lucrarea de față prezintă aspectele generale ale nituirii prin frecare, principiile procesului, avantajele și potențialele aplicații ale acestuia. În final sunt prezente scurt cele mai recente cercetări referitoare la nituirea prin frecare, fezabilitatea acestei tehnologii moderne pentru polimeri armați cu fibră de sticlă și titan de gradul 2. Aceste cercetări au relevat aplicabilitatea tehnologiei iar un studiu de caz pentru un pod pentru situații de urgență a relevat potențialul acestei soluții pentru construcția de poduri ușoare.
QR Code: Link to publication